Bahagian Pembangunan Organisasi

Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri bertanggungjawab dalam perkara-perkara perjawatan, iaitu mewujud dan memberi taraf jawatan-jawatan dan membentuk skim-skim perkhidmatan dengan kerjasama dari Pejabat Perjawatan Persekutuan dan pengiktirafan kelulusan dan kajian pengurusan sepertimana yang termaktub dalam Pekeliling Awam Negeri Sabah Bil.3/1974.


Fungsi atau aktiviti-aktiviti utama (Perkhidmatan Teras) Bahagian Pembangunan Organisasi adalah seperti berikut:

 • Kajian Saiz Perkhidmatan Awam dan Pemantauan Dasar-dasar Perjawatan;
 • Kajian Rasionalisasi Agensi Kerajaan Negeri;
 • Penguatkuasa dan Kajian Semula Skim-Skim Perkhidmatan dan
 • Kajian Pewujudan Agensi Baru/ menaiktaraf Daerah dan Jawatan Utama Sektor Awam

Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan Organisasi

Bahagian Pembangunan Organisasi berusaha untuk menyampaikan keputusan (dalam jumlah hari bekerja) bagi urusan-urusan berikut:

Perkara Tempoh
Memastikan permohonan perjawatan agensi yang lengkap sahaja dikaji dan dibawa ke Mesyuarat Perjawatan Negeri dalam tempoh (4) bulan dari tarikh permohonan diterima.  4 Bulan
Mengemukakan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perjawatan Negeri ke agensi pemohon dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas Minit Mesyuarat ditandatangani oleh Pengarah. 2 Hari
Mengkaji pelaksanaan skim perkhidmatan baharu yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia dan mengemukakan kepada Jawatankuasa Skim Perkhidmatan untuk keputusan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penerimaan surat pelaksanaan Skim Perkhidmatan baharu. 1 Bulan
Mengeluarkan Surat Pekeliling pelaksanaan Skim Perkhidmatan baharu dalam tempoh dua (2) hari bekerja diluluskan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri 2 Hari Bekerja
Mengeluarkan pengesahan pengiktirafan kelayakan untuk tujuan lantikan dalam perkhidmatan awam bagi kelayakan yang telah diberi pengiktirafan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 1 Hari Bekerja
×

Piagam Tertakluk kepada Hari Bekerja

Pematuhan kepada piagam pelanggan ini adalah tertakluk kepada hari bekerja. Sekiranya anda mengalami kelewatan urusan yang dinyatakan, sila berhubung kepada kami untuk tindakan dan maklumat lanjut melalui saluran-saluran yang disediakan di bawah.

Direktori Bahagian Pembangunan Organisasi


Pejabat Ketua Bahagian Pembangunan Organisasi

Bil. Nama Jawatan Telefon E-mel
01 Encik Jasni @ Abu Suffyan Omar
Ketua Penolong Pengarah [KPP(PO)] 088 368777
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
02 Puan Soomiin Sualin Pembantu Setiausaha Pejabat [PSP(PO)] 088 368778 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Sektor A

Agensi yang Terlibat
Kementerian Jabatan Badan-Badan Berkanun Pihak Berkuasa Tempatan
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
 1. Jabatan Pertanian
 2. Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak
 3. Jabatan Perikanan
 4. Jabatan Pengairan dan Saliran
 1. Koperasi Pembangunan Desa (KPD)
 2. Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)
 3. Korporasi Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah (KO-NELAYAN)
Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am
 2. Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah
 1. Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS)

Kapasiti perjawatan dan penelitian skim perkhidmatan
 1. Jawatankuasa perjawatan;
 2. Jawatankuasa skim perkhidmatan;
 3. Jawatankuasa pelonggaran syarat skim perkhidmatan;
 4. Kajian kes-kes skim perkhidmatan;
 5. Urusan pengesahan kelayakan akademik/ kolej/ universiti/ pengiktirafan kelayakan;
 6. Laporan penemuan kepada urus setia jawatankuasa perjawatan;
 7. Laporan penemuan kepada urus setia jawatankuasa pelonggaran syarat skim;
 8. Laporan analisa data BPO;
 9. Laporan piagam pelanggan BPO;
 10. Membantu KPP(PO) dalam tugas-tugas ad-hoc

Bil. Nama Jawatan Telefon E-mel
01 Puan Maznah Mohd. Maun Penolong Pengarah [PP(PO)1] 088 368779 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Sektor B

Agensi yang Terlibat
 A. Kementerian
 1. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
 2. Kementerian Pembangunan Perindustrian
B. Jabatan
 1. Jabatan Pertanian
 2. Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahan Ternak
 3. Jabatan Perikanan
 4. Jabatan Pengairan dan Saliran
 5. Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan
C. Badan-Badan Berkanun (BBN)
 1. Lembaga Industri Getah Sabah
 2. Koperasi Pembangunan Desa
 3. Korporasi Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah (KO-NELAYAN)
 4. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)

Kapasiti perjawatan dan penelitian skim perkhidmatan
 1. Jawatankuasa perjawatan;
 2. Jawatankuasa pelonggaran syarat skim perkhidmatan;
 3. Kajian kes-kes skim perkhidmatan;
 4. Urusan pengesahan kelayakan akademik/ kolej/ universiti/ pengiktirafan kelayakan;
 5. Laporan penemuan kepada urus setia jawatankuasa perjawatan;
 6. Laporan penemuan kepada urus setia jawatankuasa pelonggaran syarat skim;
 7. Laporan analisa data BPO;
 8. Laporan piagam pelanggan BPO;
 9. Star Rating
 10. Membantu KPP(PO) dalam tugas-tugas ad-hoc

Bil. Nama Jawatan Telefon Faksimili E-mel
01 Puan Maznah Mohd. Maun Penolong Pengarah [PP(PO)1] 088-260161 ext 176 088 288572 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Sektor C

Agensi yang Terlibat
 A. Kementerian
 1. Kementerian Pembangunan Luar Bandar
 2. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan
 3. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna
B. Jabatan
 1. 23 Pejabat Daerah
 2. 10 Pejabat Daerah Kecil
 3. Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah
 4. Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah
 5. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah
 6. Perpustakaan Negeri Sabah
 7. Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
 8. Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah
C. Badan-Badan Berkanun (BBN)
 1. Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar (LPPB)
D.
 1. Jabatan Arkib Negeri Sabah
 2. Jabatan Cetak Kerajaan
D. Pihak Berkuasa Tempatan
 1. Lembaga Bandaran Kudat
 2. 20 Majlis Daerah
 

Kapasiti perjawatan dan penelitian skim perkhidmatan
 1. Laporan penemuan kepada urus setia jawatankuasa perjawatan;
 2. Laporan penemuan kepada urus setia jawatankuasa skim perkhidmatan;
 3. Jawatankuasa perjawatan;
 4. Jawatankuasa pelonggaran syarat skim;
 5. Laporan penemuan kepada urus setia jawatankuasa pelonggaran syarat skim;
 6. Laporan penemuan/ syor menerima pakai skim;
 7. Pelan strategik - pemantauan dan laporan pencapaian

Bil. Nama Jawatan Telefon Faksimili E-mel
01 Puan Maznah Mohd. Maun Penolong Pengarah [PP(PO)1] 088-260161 ext 190 088 288572 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
02 Encik Moison Yontok Penolong Pegawai Tadbir  [PPT(PO)3] 088-260161 ext 194 088 288572 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Sektor D

Agensi yang Terlibat
 A. Kementerian
 1. Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat
 2. Kementerian Pembangunan Infrastruktur
B. Jabatan
 1. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
 2. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah
 3. Istana
 4. Dewan Undangan Negeri
 5. Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah
 6. Jabatan Air Negeri Sabah
 7. Jabatan Keretapi Negeri Sabah
 8. Jabatan Pelabuhan dan Deramaga Sabah
 9. Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah
C. Badan-Badan Berkanun (BBN)
 1. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah
 2. Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA)

Kapasiti perjawatan dan penelitian skim perkhidmatan
 1. Jawatankuasa perjawatan;
 2. Jawatankuasa pelonggaran syarat skim perkhidmatan;
 3. Kajian kes-kes skim perkhidmatan;
 4. Urusan pengesahan kelayakan akademik/ kolej/ universiti/ pengiktirafan kelayakan;
 5. Laporan penemuan kepada urus setia jawatankuasa perjawatan;
 6. Laporan penemuan kepada urus setia jawatankuasa pelonggaran syarat skim;
 7. Laporan analisa data BPO;
 8. Laporan piagam pelanggan BPO;
 9. Star Rating
 10. Membantu KPP(PO) dalam tugas-tugas ad-hoc

Bil. Nama Jawatan Telefon Faksimili E-mel
01 Puan Noorfaridah Hj. Osman Penolong Pengarah [PP(PO)2] 088-260161 ext 175 088 288572 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
02 Encik Afendy bin Suraip
Penolong Pengarah [PP(PO)4] 088-260161 ext 206 088 288572 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Pejabat Am


Tugas Utama
 1. Menyokong tugasan-tugasan yang berkaitan

Bil. Nama Jawatan Telefon Faksimili E-mel
01 Puan Somiin Sualin
Pembantu Setiausaha Pejabat [PSP(PO)] 088-260161 ext 195 088 288572 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
02 Puan Nooriah Ramle Pembantu Tadbir [PT(PO)] 088-260161 ext 200 088 288572 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Dikemaskini pada 14 Mac 2018
Soalan Lazim Bantuan Kewangan Khas Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (BKPS)
Sila ketik pada mana-mana soalan lazim di bawah untuk mendapatkan maklumat.Bilakah Bantuan ini dikreditkan ke akaun pelajar?

Bantuan ini akan dikreditkan ke akaun pelajar bermula 25 April 2018. Bagi penerima BKPS yang menggunakan akaun Bank Simpanan Nasional, didapati bahawa pengkreditan mungkin mengalami kelewatan yang berpunca daripada masalah teknikal bank tersebut. Sila berhubung dengan pihak IPT masing-masing sekiranya masih tidak menerima pengkreditan.

Nombor kad pengenalan saya tidak ditemui

Sekiranya nombor kad pengenalan anda tidak ditemui atau sistem menyatakan anda tiada urusan mengenai bantuan ini, anda berkemungkinan besar tidak memohon bantuan ini.

Bolehkah saya memohon bantuan ini meskipun telah tarikh tutup

Tidak boleh. Permohonan ini telah ditutup.

Saya berjaya dan tersenarai dalam bantuan ini. Apa perlu saya lakukan?

Tiada. Bantuan ini akan dikreditkan terus ke akaun bank yang telah anda kemukakan dalam borang permohonan BKPS.

Saya masih belum menerima bantuan ini meskipun telah disenaraikan sebagai berjaya. Apa perlu saya lakukan?

Sila berhubung dengan IPT anda untuk mendapatkan bantuan.

Saya disenaraikan gagal dalam BKPS. Bolehkah saya membuat rayuan?

Tidak boleh. Keputusan adalah muktamad dan rayuan tidak akan dilayan.


Pelajar Negeri Sabah
Menu perkhidmatan kerajaan digital untuk para pelajar yang berasal daripada negeri Sabah