Visi, Misi dan Dasar Kualiti Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah


Menjadikan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Kelas Pertama Menjelang Tahun 2018


Mengurus sumber manusia sektor awam ke arah Perkhidmatan Awam Negeri yang kompeten, inovatif dan berintegriti melalui :
  • Kepimpinan Strategik
  • Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia yang komprehensif
  • Tadbir Urus yang terbaik dan Sistem Penyampaian Perkhidmatan yang dinamik
 

Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah komited kepada pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang cekap dan berkesan secara berterusan bagi mencapai kepuasan pelanggan.