Langkah 1 dari 2

Gred Pegawai dan Maklumat Pinjaman Terdahulu
Sila pilih klasifikasi gred perkhidmatan anda
Sila pilih klasifikasi gred perkhidmatan anda

Adakah anda pernah membuat Pinjaman Perumahan Kerajaan sebelum ini?
Sila buat pilihan terlebih dahulu

Jumlah Pinjaman Perumahan Pertama
Sila masukkan jumlah pinjaman perumahan pertama anda

Pengiraan Kelayakan Pinjaman Perumahan Kerajaan
Gaji Pokok
Sila masukkan amaun Gaji Pokok anda

Contoh: 1695.44 untuk RM1,695.44

Elaun Wilayah
Sila masukkan jumlah Elaun Wilayah anda

Contoh: 339.09 untuk RM339.09

Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
Sila masukkan jumlah Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) anda

Contoh: 160.00 untuk RM160.00

 
Jumlah Kelayakan Anda
Jumlah Kelayakan
Invalid Input

(Tertakluk kepada amaun maksimum sebanyak RM500,000.00)

Kelayakan Wang Pendahuluan Untuk Membeli Tanah
Jumlah Kelayakan Wang Pendahuluan
Invalid Input

(Tertakluk kepada had maksimum 35% daripada kelayakan perumahan pegawai dan hanya untuk pegawai yang ingin membeli tanah sebagai tapak rumah)