Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Peneraju Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam yang Kompeten, Inovatif dan Berintegriti

Daftar Maklumat Dokumen Pekeliling

2017
Pekeliling
Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan Kerajaan Negeri untuk menerima pakai Pekeliling Persekutuan Bilangan 7 Tahun 2015 mengenai dasar permisah (exit policy) dan kaedah pelaksanaannya bagi pegawai yang berprestasi rendah dalam Perkhidmatan Awam Negeri.
PPNS Bil. 2/2016
JPAN:10009/7 JLD.2 (240)
24-11-2017
Perkhidmatan
Digunapakai