Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Peneraju Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam yang Kompeten, Inovatif dan Berintegriti

Daftar Maklumat Dokumen Pekeliling

2017
Pekeliling
Pekeliling ini bertujuan untuk mengemaskini tatacara dan syarat-syarat Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil.9/1993 berhubung dengan persaraan pilihan sendiri bagi pegawai Perkhidmatan Awam Negeri, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1991 (Persekutuan) dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1992 (Persekutuan).
PPNS Bil. 10/2017
JPAN: 700-1/1/7 (51)
06-12-2017
Persaraan
Digunapakai