Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Peneraju Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam yang Kompeten, Inovatif dan Berintegriti
Carian Kalendar
Pilihan-pilihan lain

Acara dan peristiwa yang akan datang

Terdapat 4 acara atau peristiwa akan datang

Tarikh Pembayaran Saraan Bulanan Anggota Perkhidmatan Awam, ADUN dan Berpencen
Maklumat lanjut
Cuti Umum (Hari Kelepasan Am)
Maklumat lanjut
Tarikh Pembayaran Saraan Bulanan Baucar Bayaran Berasingan
Maklumat lanjut
Tarikh Pembayaran Elaun Tetap Bulanan Ketua-Ketua Masyarakat (PHEANS)
Maklumat lanjut
18
Dis
2017
Tarikh Pembayaran Saraan Bulanan Anggota Perkhidmatan Awam, ADUN dan Berpencen

Tarikh Pembayaran Saraan Bulanan Anggota Perkhidmatan Awam, ADUN dan Berpencen

25
Dis
2017
Cuti Umum (Hari Kelepasan Am)

Hari Krismas

29
Dis
2017
Tarikh Pembayaran Saraan Bulanan Baucar Bayaran Berasingan

Tarikh Pembayaran Saraan Bulanan Baucar Bayaran Berasingan

29
Dis
2017
Tarikh Pembayaran Elaun Tetap Bulanan Ketua-Ketua Masyarakat (PHEANS)

Tarikh Pembayaran Elaun Tetap Bulanan Ketua-Ketua Masyarakat (PHEANS)