Program Retreat JPANS 2017 - Gred H11 hingga Gred N22

Tarikh: 27 - 28 Oktober 2017
Lokasi: Taman Pertanian Sabah, Daerah Tenom

Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah mengadakan Program Retreat JPANS 2017 bagi gred H11 hingga gred N22, ke Taman Pertanian Sabah, Daerah Tenom. Program ini dikendalikan oleh urus setia JPANS yang diketuai oleh Puan Maria Chong, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. Antara pengisian program ini adalah lawatan ke Pusat Kraftangan Keningau, aktiviti 'team building', senaman pagi, merentas hutan dan penilaian program.