Berikut adalah senarai aplikasi pintar yang dibangunkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah di portal ini

Ujian Saringan
 01 Ujian Saringan Minda Sihat DASS (Depression Anxiety Stress Scales)
Keterangan aplikasi: Aplikasi Saringan Minda Sihat  merupakan aplikasi alat ukur Psikologi yang direkabentuk khas untuk mengukur tahap kemurungan (Depression), tahap kebimbangan (Anxiety) dan tahap tekanan (Stress). Aplikasi ini mengguna pakai alat Ujian DASS iaitu Depression, Anxiety and Stress Scale.
Lancarkan aplikasi
Kalkulator
 01 Kalkulator Kelayakan Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan (Kelayakan Persendiran)
Keterangan aplikasi: Aplikasi ini membolehkan pengguna mengetahui jumlah kelayakan yang dibolehkan kepada pegawai awam melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan Negeri Sabah dengan mengira kelayakan persendirian mereka.
Lancarkan aplikasi
02 Kalkulator Kelayakan Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan (Kelayakan Bersama Pasangan)
Keterangan aplikasi: Aplikasi ini membolehkan pengguna mengetahui jumlah kelayakan yang dibolehkan kepada pegawai awam melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan Negeri Sabah dengan mengira kelayakan bersama pasangan mereka.
Lancarkan aplikasi