curriculum

Bahagian Perkhidmatan

Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah terdiri daripada beberapa unit yang terdiri daripada unit pengurusan kerjaya dan rekod, unit pelantikan, serta unit kemajuan kerjaya.

Bahagian ini berfungsi sebagai perancang, pengurus dan pelaksana kepada urusan yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia penjawat awam negeri secara strategik dan berkesan.

Direktori Bahagian Perkhidmatan


Pejabat Ketua Bahagian Perkhidmatan

Tugas utama:
 1. Menggariskan dasar, kriteria, strategi dan pendekatan yang sesuai dalam membuat keputusan untuk memenuhi dan memastikan keperluan pegawai di agensi negeri khususnya pegawai dalam perkhidmatan gunasama (N).

 2. Merancang dan menganalisa keperluan dan menyediakan pelan strategik pengurusan sumber manusia Perkhidmatan Awam Negeri Sabah;

 3. Menerajui usaha meningkatkan budaya berfikir secara kritis dalam tugas harian di Bahagian Perkhidmatan;

 4. Membangunkan operasi kerja yang optimum untuk memantapkan dan meningkatkan kelancaran, kecekapan dan keberkesanan operasi Bahagian Perkhidmatan;

Bil. Nama Jawatan Telefon Faksimili E-mel
01 Tiada Ketua Penolong Pengarah (KPP) 088 260161 ext 235
088 269254  
02 Tiada Pembantu Setiausaha Pejabat (PSP) 088 260161 ext 236 088 269254

Unit Pengurusan Kerjaya dan Rekod

Tugas utama:
 1. Merancang penempatan Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri bagi jawatan-jawatan strategik.
 2. Mengurus kes-kes tatatertib anggota Perkhidmatan Awam Negeri.
 3. Mengemaskini Sistem Pangkalan Data (Perjawatan) selaras dengan Anggaran Emolumen Tahunan.
 4.  Mengemaskini maklumat Pegawai Perhidmatan Awam Negeri Sistem Pangkalan Data (Personel) .
 5.  Penyediaan CV Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sabah.
 6.  Membekalkan data/ menyediakan senarai kekosongan jawatan dan senarai nama Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri kepada Stakeholders/ Unit/ Bahagian /Agensi berdasarkan rekod Maklumat Sumber Manusia.
 7. Bertanggungjawab memantau pengemaskinian Sistem Maklumat Sumber Manusia (SM2) termasuk profail perjawatan semua agensi negeri.
 8. Pemurnian data Pangkalan Data (Personel) dan Pangkalan Data (Perjawatan).
 9.  Urus Setia Mesyuarat Kenaikan Pangkat dua kali setahun.
 10.  Urus setia HRMIS bersama Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri untuk agensi-agensi di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.
 11.  Mengendali permohonan pelanjutan pemangkuan dan menanggung kerja.
 12.  Menyemak dan memproses elaun pertukaran pegawai.
 13.  Memproses permohonan pertukaran. 
Bil. Nama Jawatan Telefon Faksimili E-mel
01 Puan Junaidah Abdul Hamid

Penolong Pengarah [PP1(K)]

088 260161 ext 244 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
02 Puan Resiah Aneh Penolong Pegawai Tadbir [PPT(K)6] 088 260161 ext 221 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
03 Puan Siti Darizah Osman Penolong Pegawai Tadbir [PPT(K)7] 088 260161 ext 245 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
04 Puan Flavia Oyom Penolong Pegawai Tadbir [PPT(K)8] 088 260161 ext 241 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
05 Puan Siti Zarith Sofia Ag Mohd Hussin Penolong Pegawai Tadbir [PPT(K)9] 088 260161 ext 242 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Unit Pelantikan

Tugas utama:
 1. Menyemak dan mengkaji dasar-dasar dan prosedur pengambilan dari masa ke semasa.
 2. Mengkaji dan menganalisa keperluan pengisian jawatan di agensi negeri.
 3. Merancang keperluan pengisian jawatan yang sesuai dengan keperluan dan kapasiti organisasi.
 4. Menyelaras pengambilan pegawai/pengisian jawatan.
Bil. Nama Jawatan Telefon Faksimili E-mel
01 Puan Dayang Noorashikhin Zulkefli
Penolong Pengarah [PP2(K)] 088 260161 ext 232 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
02 Encik Mohd Asril bin Sharil Penolong Pengarah [PP3(K)]
088 260161 ext 233 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
03 Encik Tiwan @ Stephen bin Mahinggil Penolong Pegawai Tadbir [PPT(K)1]
088 260161 ext 251 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
04 Puan Paridah @ Faridah binti Idris
Penolong Pegawai Tadbir [PPT(K)5]
088 260161 ext 234 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Unit Kemajuan Kerjaya

Tugas utama:
 1. Memproses perakuan pengesahan jawatan, perakuan pemberian taraf berpencen dan perakuan pelanjutan tempoh percubaan bagi pegawai-pegawai gunasama;
 2. Memproses urusan permohonan pemangkuan/pemendekkan pemangkuan/ pelanjutan pemangkuan dan syor Ketua Jabatan untuk memangku ke jawatan yang lebih tinggi kepada SPAN;
 3. Memproses urusan pemangkuan/pemendekkan pemangkuan/ pelanjutan pemangkuan yang telah diluluskan ke atas Pegawai Perkhidmatan Gunasama Negeri Sabah;
 4. Menyemak surat kelulusan pemangkuan pegawai Perkhidmatan Gunasama Negeri dari Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri selaras dengan syor pemangkuan berkenaan.
Bil. Nama Jawatan Telefon Faksimili E-mel
01 Puan Siti Nerwana bte Arjana
Penolong Pengarah [PP4(K)]
088 260161 ext 230
088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
02 Encik Tuah Karupal Penolong Pegawai Tadbir [PPT(K)5]
088 260161 ext 237 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
03 Puan Hasima Aman Penolong Pegawai Tadbir [PPT(K)10] 088 260161 ext 228 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Pentadbiran Am

Tugas utama:
 1. Bertanggungjawab untuk memastikan urusan harian di pejabat Bahagian Perkhidmatan berjalan lancar seperti menaip, menyediakan surat-menyurat, laporan dan pengurusan fail.
 2. Melaksanakan tugas-tugas dari masa ke semasa.
Bil. Nama Jawatan Telefon Faksimili E-mel
01 Puan Noraini @ Ayu Semat
KB(K) 088 260161 ext 227 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
02 Puan Zurainah Hj. Gusmiah PT(K)1 088 260161 ext 163 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
03 Puan Elsie Cornelius PT(K)2 088 260161 ext 227 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
04 Puan Jacintha Moinjil PT(K)3 088 260161 ext 248 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
05 Puan Bathinnie Dussek Kula PT(K)4 088 260161 ext 243 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
06 Encik Marius Tatu PT(K)5 088 260161 ext 164 088 269254 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Dikemaskini pada 25 Januari 2018
Soalan Lazim Bantuan Kewangan Khas Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (BKPS)
Sila ketik pada mana-mana soalan lazim di bawah untuk mendapatkan maklumat.Bilakah Bantuan ini dikreditkan ke akaun pelajar?

Bantuan ini akan dikreditkan ke akaun pelajar bermula 25 April 2018. Bagi penerima BKPS yang menggunakan akaun Bank Simpanan Nasional, didapati bahawa pengkreditan mungkin mengalami kelewatan yang berpunca daripada masalah teknikal bank tersebut. Sila berhubung dengan pihak IPT masing-masing sekiranya masih tidak menerima pengkreditan.

Nombor kad pengenalan saya tidak ditemui

Sekiranya nombor kad pengenalan anda tidak ditemui atau sistem menyatakan anda tiada urusan mengenai bantuan ini, anda berkemungkinan besar tidak memohon bantuan ini.

Bolehkah saya memohon bantuan ini meskipun telah tarikh tutup

Tidak boleh. Permohonan ini telah ditutup.

Saya berjaya dan tersenarai dalam bantuan ini. Apa perlu saya lakukan?

Tiada. Bantuan ini akan dikreditkan terus ke akaun bank yang telah anda kemukakan dalam borang permohonan BKPS.

Saya masih belum menerima bantuan ini meskipun telah disenaraikan sebagai berjaya. Apa perlu saya lakukan?

Sila berhubung dengan IPT anda untuk mendapatkan bantuan.

Saya disenaraikan gagal dalam BKPS. Bolehkah saya membuat rayuan?

Tidak boleh. Keputusan adalah muktamad dan rayuan tidak akan dilayan.


Pelajar Negeri Sabah
Menu perkhidmatan kerajaan digital untuk para pelajar yang berasal daripada negeri Sabah