Bengkel Analisis Jurang

Tarikh: 21 Disember 2017
Lokasi: Bilik Kualiti, Tingkat 1, Wisma Perindustrian, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Bengkel Analisis Jurang telah diadakan secara berperingkat mengikut kategori umur untuk membuat kajian mendalam mengenai maklum balas warga kerja jabatan mengenai beberapa topik yang telah dikenalpasti untuk meningkatkan mutu dan prestasi kerja dalam kalangan pegawai jabatan ini. Bengkel ini diadakan secara berperingkat mengikut kategori umur untuk membuat analisis dan seterusnya mencari penyelesaian terbaik dalam menangani cabaran dan isu yang dibangkitkan oleh para pegawai.